A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT TÉRSÉGI GYEREKPROGRAMJÁHOZ
SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA

Projektinformációk:

PROJEKTAZONOSÍTÓ: EFOP-2.1.2-16-2017-00004
NÉV: A BARCSI JÁRÁS INTEGRÁLT TÉRSÉGI GYEREKPROGRAMJÁHOZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA KIALAKÍTÁSA
KEDVEZMÉNYEZETT: Barcs Város Önkormányzata
SZÉKHELY: 7570 Barcs Bajcsy Zs. u. 46.
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2018.04.01.-2019.12.30. (21 hónap)
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 100 000 000 Ft


A projekt részletes bemutatása

Az EFOP-2.1.2-16-2017-00004 projekt az integrált térségi gyerekprogramhoz szükséges infrastruktúra létrehozására irányult.

Célja a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből kivezető esélyek megteremtése volt a Barcsi járásban támogatást nyert EFOP-1.4.2-16 projekt megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásával. A projekt megvalósítása során azt a célt tűztük ki, hogy a járásban csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységének aránya, és javuljanak a gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai, csökkenjenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái. A meglévő szolgáltatások oly módon alakuljanak át, olyan új szolgáltatások kerüljenek bevezetésre, melyek működése és szemlélete, hozzájárul a szegénység és kirekesztés csökkenéséhez.

A projekt a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzésével, egyéb helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával járult hozzá a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a szegregáció enyhítéséhez. A megvalósított fejlesztésekkel és a szolgáltatások javításával azokat a településeket vagy településen belüli (szegregált) lakóközösségeket céloztuk meg, ahol a járáson belül leginkább sűrűsödik a szegénység és legsúlyosabbak a társadalmi problémák: így Közösségi Szolgáltató Ház működését és felújítását valósítottuk meg Barcs Bem utca szegregátumban és a járás egyik legszegényebb, szegregált településén Somogyaracs településen. A kialakított szolgáltatóházak nyitott közösségi házak, melyek komplex szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a gyermekek és családjaik helyzetének javításához.

A projekt keretében megvalósított tevékenységek (Somogyaracshoz kapcsolódóan):

1. Az épületek korszerűsítése, felújítása
2. Az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés (bútorok, konyhai ezközök).
3. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök beszerzése (hardver és szoftver).
4. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök sporteszközök, játékok)

A projekt keretében megvalósított tevékenységek (Barcshoz kapcsolódóan):

1. Az épület korszerűsítése, felújítása
2. Az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés (bútorok, konyhai ezközök).
3. Az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvar kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszerzés
4. A projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök beszerzése (hardver és szoftver).
5. A foglalkozásokhoz szükséges korcsoport-specifikus eszközök beszerzése (fejlesztő eszközök sporteszközök, játékok)

Az építési beruházások ünnepélyes átadásának időpontjai:
Barcs Közösségi Ház: 2019.09.30.
Somogyaracs Közösségi Ház: 2019.11.21.
Barcs Gyerekesély Iroda: 2019.12.14.
A projekt 2019.december 30-án lezárult.